Tips inför ditt CV

Vad är ett cv och hur skriver man ett bra cv?

”Cv” är en förkortning av latinets ”curriculum vitae” som betyder livsförlopp. Vill du ha tips på att skriva ett bra cv?

Det finns egentligen inte något rätt eller fel sätt att skriva ett cv på. Huvudsaken är att mottagaren får en bild av dig och dina erfarenheter på ett enkelt och överskådligt sätt. Det är därför viktigt att du försöker vara tydlig när du strukturerar de uppgifter du har med i ditt cv.

Olika former av cv:n

När vi ger tips på att skriva ett bra cv brukar vi rekommendera att du antingen utgår från en tidsaxel eller från dina färdigheter. Tidsaxel är den vanligaste formen av cv. Här beskriver du dina erfarenheter under sammanfattande rubriker. Erfarenheterna presenteras i omvänd ordning, det vill säga att det du gjort senast presenteras först.

I ett cv som utgår från dina färdigheter har du möjlighet att beskriva kompetenser som du har förvärvat såväl inom som utanför yrkeslivet. Hur skriver man ett bra cv som utgår från dina färdigheter? Gruppera dina färdigheter under teman eller rubriker. Den här typen av cv kan vara att föredra i det fall du är nyexaminerad eller om du söker jobb inom nya yrkesområden.

Givetvis går det att mixa de båda cv-formerna, detta blir också allt vanligare. Du kan låta första sidan beskriva mål, färdigheter och kompetenser under ett antal rubriker, medan andra sidan beskriver hur ditt liv sett ut i kronologisk ordning

Bra att tänka på när man skriver cv

Ge fullständiga kontaktuppgifter så att arbetsgivaren vet hur de ska kontakta dig inför en eventuell intervju. Lämpligt att ta upp i sidhuvud eller sidfot är: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuellt födelsedatum.

Exempel på rubriker i ett cv

  • Arbetslivserfarenheter
  • Utbildningar och kurser
  • Färdigheter (språkkunskaper, it-färdigheter, affärssystem)
  • Personligt
  • Övriga meriter

Cv-mallar

  • Googla…