Integritetspolicy

Dina rättigheter och din integritet

Jobbjet värnar om alla användares personliga skydd och strävar efter att tillhandahålla en säker användarupplevelse. I den här Integritetspolicyn beskriver vi hur vi samlar in och använder data på webben.

Genom att använda den här webbplatsen eller det här programmet medger du att uppgifter om dig får samlas in, användas och överföras enligt beskrivningen i Integritetspolicyn.

Om du inte vill att några uppgifter om dig ska samlas in, användas eller överföras enligt beskrivningen i Integritetspolicyn kan du återkalla ditt medgivande. Om du vill återkalla ditt medgivande kontaktar du oss genom vårt kontaktformulär. Om du återkallar ditt medgivande tas din konto- och profilinformation bort från vår webbplats.

Information som samlas in via våra webbplatser och program lagras i Sverige. Din information omfattas därför av svensk lagstiftning.

Policyns räckvidd

Vi länkar till andra webbplatser som vi inte har någon kontroll över. Vi ansvarar inte för andra webbplatsers policyer och rutiner för integritetsskydd. Du bör därför granska andra webbplatsers integritetspolicyer så att du förstår hur de samlar in, använder och delar med sig av dina personuppgifter.

Uppgifter som vi samlar in
Vi samlar in information om dig när du använder våra webbplatser och program. Vi samlar in information direkt från dig, till exempel dina kontaktuppgifter, ditt CV och din profilinformation. Vi tar emot och lagrar den här informationen när du anger den på vår webbplats, skickar in den till oss eller överlämnar den till oss på annat sätt.

Beroende på vilka tjänster du använder samlar vi till exempel in följande information:

 • Information som importeras av dig eller dina kontakter från externa program.
 • Ditt CV, profilinformation, kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefon och mail.

Om du väljer att logga in via Facebook eller liknande webbplatser importerar vi den efterfrågade informationen från ditt konto och gör det till en del av din profil.

Så här använder vi informationen
Vi använder informationen som vi samlar in om dig huvudsakligen för att kunna leverera de produkter och tjänster vi erbjuder, t.ex. maila dig relevanta jobberbjudanden, men även för att svara dig och driva och förbättra våra webbplatser och program. När du registrerar dig hos oss, hanterar din profil, publicerar information eller gör ett aktivt val när olika valmöjligheter presenteras har du samtyckt till att vi enligt tillämplig lagstiftning får använda uppgifterna om dig i följande syften:

 • för att skapa en profil åt dig baserad på uppgifter som du har lämnat till oss, information som har samlats in eller importerats från andra webbplatser eller program eller information som vi har fått från utomstående parter, till exempel dina kontakter eller annonsörer
 • för att lägga till information som har samlats in från allmänt tillgängliga webbplatser till din profil
 • för att låta dig importera information om dig själv eller dina kontakter från andra webbplatser och program eller exportera dina uppgifter till andra webbplatser och program
 • för att hjälpa potentiella arbetsgivare att hitta din profil och få kontakt med dig
 • för att ge information om dig och ditt potentiella intresse av jobbannonser till arbetsgivarkunder;
 • för att visa riktade meddelanden från arbetsgivare utifrån innehållet i ditt CV eller din profil
 • för att tillhandahålla produkter och tjänster för arbetsgivarkunder för att fullborda rekryterings- och anställningsprocessen;
 • för att du ska kunna dela jobb- och profilinformation med dina kontakter
 • för att identifiera, utreda och förhindra aktiviteter som kan bryta mot våra policyer eller vara olagliga

Vissa av våra produkter och tjänster, till exempel vår CV- och profildatabas, sökning i sociala medier och nätverkande, gör det möjligt för utomstående parter att se dina personuppgifter och kontakta dig.

Uppgifter som du publicerar på publika delar av våra webbplatser eller program eller gör synliga i CV- och profildatabasen kan andra runtom i världen komma åt, använda och lagra, inklusive personer i länder som eventuellt inte har lagstiftning som garanterar adekvat personuppgiftsskydd enligt samma definition som i ditt hemvistland.

Även om vi vidtar åtgärder för att skydda uppgifter om dig från obehörig tillgång eller olämplig användning kontrollerar vi inte utomstående parter och ansvarar inte för utomstående parters användning av information som du ger oss. Därför ska du inte uppge känslig information, personlighetsprofiler eller annan information du inte vill ska bli allmänt tillgänglig på någon av våra webbplatser eller i något av våra program eller på en allmänt tillgänglig webbplats.

Så här delar vi informationen
Vi tillhandahåller dig en plattform där du kan sprida information om dig själv för att ge dig optimala karriärmöjligheter. Uppgifter som samlas in kan delas med våra partners. Vi delar inte kontaktuppgifter med utomstående parter i direkt marknadsföringssyfte såvida inte du uttryckligen har samtyckt till att sådan information får lämnas ut.

 1. Vi delar uppgifter om dig med utomstående parter som hjälper oss att erbjuda dig våra produkter och tjänster. Exempel på detta är värdar för våra webbservrar, inklusive CV-databaslagring, analys av information, tillhandahållande av marknadsassistans, behandling av kreditkortsbetalningar och tillhandahållande av kundtjänst. Dessa företag kommer efter behov att ha åtkomst till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag, men de får inte använda dessa data i något annat syfte. Vi fortsätter vara ansvariga för alla uppgifter som delas på detta sätt.
 2. Vi kan komma att lämna ut uppgifter till utomstående parter om du medger det. Till exempel:
  1. Om du gör ditt CV sökbart eller om vi samlar in information som du har gjort tillgänglig på en allmänt tillgänglig webbplats kommer alla parter som har tillgång till vår CV- eller profildatabas att komma åt din information.
  2. Om du väljer att ta emot information om erbjudanden, produkter eller tjänster från utomstående parter lämnar vi ut dina kontaktuppgifter till dessa parter så att de kan kontakta dig.
  3. När du skickar in en ansökan om ett jobb, lämnar dina kontaktuppgifter för att du är intresserad av ett jobb eller svarar på ett meddelande från en arbetsgivare samtycker du till att din information överlämnas till denna arbetsgivare.

 

 1. Vi lämnar ut uppgifter i den mån vi enligt lag är skyldiga att göra så, eller om vi efter eget gottfinnande till följd av myndighetsbeslut eller i god tro – efter beaktande av ditt intresse av personlig integritet och andra faktorer – anser att sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) iaktta rättsliga krav eller rättslig process, (b) skydda vår äganderätt eller våra närstående bolag, (c) förebygga brott eller skydda nationell säkerhet eller (d) skydda användares eller allmänhetens personliga säkerhet.

Viktigt om ditt CV
När du skapar eller publicerar ett CV lagrar vi det i vår CV- och profildatabas i Sverige. Du kan bestämma statusen för ditt CV genom att ange om det ska vara synligt, eller dolt. Ett synligt CV kan ses av alla som har tillgång till vår CV- och profildatabas. Vi kan inte kontrollera hur och om CV som har visats eller hämtats av andra sparas, används eller skyddas med avseende på integritet.

Ett dolt CV är inte synligt i vår CV- och profildatabas. Däremot kan information som vi hämtar om dig från en allmänt tillgänglig webbplats vara synlig. Du kan fortfarande använda ditt dolda CV när du skickar in jobbansökningar på webben. Om du väljer att göra det överförs ditt CV till arbetsgivaren i fråga, som kan behålla en kopia av det eller distribuera det vidare till utomstående parter.
Vi försöker begränsa åtkomsten till vår CV- och profildatabas till legitima användare, men vi kan inte garantera att andra parter inte bereder sig åtkomst till databasen. Vi kan inte kontrollera hur utomstående parter som har tillgång till databasen använder CV:n. När ditt CV väl har lämnats ut kan vi inte inhämta det från utomstående parter som har haft tillgång till det.

Du kan när som helst ta bort ditt CV eller din profil från vår databas. Om du inte har något konto hos oss kan vi begära mer uppgifter av dig så att vi kan lokalisera din profil och ta bort den. Alla som har sett ditt CV eller din profil kan dock ha behållit en kopia av det i sina egna arkiv eller databaser.

Därför ska du inte uppge känslig information, personlighetsprofiler eller annan information i ditt CV eller din profil som du inte vill ska bli allmänt tillgänglig.

Om du lämnar uppgifter om en referensperson är det ditt ansvar att se till att referenspersonen är medveten om att du har skickat in hans eller hennes uppgifter och att referenspersonen har gett dig sitt skriftliga samtycke till att göra det.

CV eller profiler som du ger oss får inte innehålla några känsliga uppgifter om dig som rör (i) ditt etniska ursprung, (ii) din politiska uppfattning, (iii) din filosofiska eller religiösa övertygelse, (iv) ditt medlemskap i fackförening eller politiskt parti, (v) din fysiska eller psykiska hälsa eller dina biometriska uppgifter eller genetiska förhållanden, (vi) ditt missbruk eller sexualliv, (vii) om du har begått brott eller varit föremål för rättsliga åtgärder och därav följande straff, (viii) om du har gjort dig skyldig till olagligt eller förargelseväckande beteende och därav följande böter eller (ix) ditt personnummer. Om ditt CV eller din profil innehåller den här informationen accepterar du att den finns där på din egen risk. Vi kan inte kontrollera utomstående parters åtkomst till sådan information i vår databas.

Så här lagrar vi informationen
Vi behåller de uppgifter som vi har samlat in om dig för att din fortsatta användning av våra webbplatser ska bli mer effektiv, praktisk och betydelsefull tills du ändrar eller tar bort dina personuppgifter enligt nedan. Du kan när som helst få tillgång till, granska, korrigera, uppdatera, ändra eller ta bort ditt CV eller din profil. Logga in på ditt konto, gå till ditt CV eller din profil och gör de ändringar du vill.

Åtkomst till samt ändring, uppdatering eller radering av dina personuppgifter kan nekas eller begränsas av oss om detta skulle kunna innebära intrång i någon annan persons rättigheter och/eller om tillämplig lag medger det.

Om du inte loggar in på ditt konto eller interagerar med våra tjänster, inklusive fortsätter få e-postmeddelanden från oss, under en längre tid upphör ditt konto och schemaläggs för borttagning från vår webbplats. Utgångna konton tas bort med regelbundna mellanrum. Vår nuvarande utgångsperiod är cirka 36 månader. Vi kan öka eller minska perioden för att anpassa den efter förändrade rekryteringsmönster. Om ditt konto innehåller ett CV får du ett e-postmeddelande från oss innan vi tar bort ditt CV på det här sättet.

Säkerhet

Du ansvarar för att hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt.
Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst och mot obehörig användning eller ändring eller obehörigt utlämnande. Internet är dock ett öppet system och vi kan inte garantera att obehöriga utomstående parter inte kommer att lyckas kringgå våra åtgärder eller använda dina personuppgifter för otillbörliga syften. Du bör vara medveten om att CV och profiler kan övervakas av din nuvarande arbetsgivare.

Övrig information
Vi använder cookies för att ge dig en personligt anpassad och optimerad upplevelse på våra webbplatser. Du kan inaktivera cookies, men detta kommer att ha en negativ inverkan på din användning av våra sajter.