Allmänna villkor

Personuppgifter

Vid användning av ett flertal funktioner på Jobbjets webbsidor kommer användaren att ombes att uppge eller lämna personliga uppgifter. Så är fallet exempelvis vid registrering av användarkonto, bevakning av jobb via e-post samt uppladdning av CV. I dessa fall kommer den information som anges av användaren att sparas och lagras av Jobbjet. Informationen kommer att användas för att fullgöra de tjänster och funktioner användaren begärt tillgång till. Genom användning av vårdjobbs webbsidor samtycker användaren till att vårdjobb använder och lagrar de personliga uppgifter användaren lämnar.

Personuppgiftslagen

I enlighet med personuppgiftslagen (PUL) har användaren rätt att begära insyn i vilka uppgifter som finns registrerade om denne, att begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter, samt begära att uppgifter som lagrats om denne utplånas. Den tillåtelse användaren ger vårdjobb att hantera användarens personuppgifter kan när som helst återkallas.

Missbruk av Jobbjets tjänster

I det fall användaren publicerar olagliga, förolämpande, eller på annat sätt olämpliga uppgifter på någon av Jobbjets webbsidor kommer Jobbjet omgående att radera dessa uppgifter. Därutöver förbehåller sig Jobbjet rätten att avsluta användarkonton som misstänks ligga bakom eller bidra till publicering av uppgifter av den karaktär som beskrivs i mening ett i detta stycke, eller som på annat sätt bidrar till ett olämpligt beteende.