Anställningsformer

Anställningsformer | Vad betyder de egentligen?

Olika anställningsformer och vad de innebär

Faktum är att det i Sverige bara finns två olika slags anställningsformer; tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Under dessa finns det däremot en djungel av olika förgreningar, eller avtal, som närmare beskriver hur mycket du ska arbeta och under vilken period anställningen gäller. Att veta vad dessa anställningsavtal innebär är alltid en stor fördel, särskilt när man beger sig ut på marknaden för att leta efter ett nytt jobb.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning är den absolut vanligaste anställningsformen i Sverige, och är det samma som en fast anställning. Är du anställd tills vidare betyder det att din tjänst inte har ett förutbestämt slutdatum. Med andra ord löper anställningen tills arbetstagaren väljer att själv säga upp den, då vanligtvis med 1-3 månaders uppsägningstid.

Provanställning

Det är väldigt vanligt att företag använder sig av en provanställning. Detta är en förutbestämd period där arbetstagaren får lära känna arbetsgivaren, och se hur hen kommer överens med både arbetsuppgifter och arbetsplatsen.

Prövotiden är som allra längst 6 månader, och fungerar allt som det ska övergår den till en tillsvidareanställning efter periodens slut. Meningen med en provanställning är att underlätta vid uppsägning om någon av parterna inte är nöjda. Som arbetstagare har du nämligen ingen uppsägningstid, men som arbetsgivare är man skyldig att informera den anställde 14 dagar i förväg om provanställningen kommer att avslutas.

Deltidsanställning

En deltidsanställning är ett bra alternativ för arbetstagare som av någon orsak inte har möjlighet att arbeta heltid, det vill säga 100% eller 40 timmar per vecka. Det är även en perfekt lösning i tillfällen där arbetstagaren bara behöver hjälp ett fåtal timmar per vecka. Arbetar man deltid är det vanligt med en anställning på 25%, 50% eller 75%, men den kan även vara på t.ex. 33% eller 80% helt beroende på arbetsgivarens behov. Arbetstagaren kan anställas på deltid både under en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning.

Timanställning

Likt en deltidsanställning är timanställning heller inte en anställningsform, utan ett begrepp som beskriver hur mycket du arbetar. En person som är timanställd blir endast betalt för de arbetstimmar denne utför, men har alltid en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning i grunden. Är du timanställd kan arbetsmängden variera från månad till månad, och därav även lönen. Timanställningar kan finnas på alla arbetsplatser, men är särskilt vanligt inom vård och omsorg.
Tidsbegränsade anställningar
En tidsbegränsad anställning är motsatsen till en tillsvidareanställning kan man säga, alltså att tjänsten helt enkelt är begränsad inom en särskild period. Som arbetstagare är det väldigt viktigt att det framgår i ditt anställningsavtal att tjänsten är tidsbegränsad.

Som med tillsvidareanställningar har även tidsbegränsade anställningar ett par “underkategorier”:

 • Allmän visstidsanställning
 • Vikariat
 • Säsongsanställning
 • Provanställning

Scrolla vidare för att läsa mer om tidsbegränsade anställningar, vad de innebär och hur de skiljer sig från varandra.

Allmän visstidsanställning

Har du en allmän visstidsanställning betyder det att du får jobba högst 24 månader inom loppet av fem år. Skulle du arbeta mer än detta ska ditt anställningsavtal istället gå över till en tillsvidareanställning.

Du som arbetar under en allmän visstidsanställning och blir uppsagd, t.ex. på grund av platsbrist eller sänkta behov, har återanställningsrätten på din sida i 12 månader efter du avslutat din tjänst. Återanställningsrätt betyder att du har företräde om en ledig tjänst skulle dyka upp hos samma företag under denna period.

Vikariat

Att bli anställd under ett vikariat är väldigt vanligt, eftersom det sker i situationer där ordinarie personal är borta från sin tjänst under en begränsad tid. Vikariat är en bra lösning vid t.ex:

 • Sjukdom och långtidssjukskrivningar
 • Semester, t.ex. sommarvikariat
 • Tjänstledighet
 • Militärtjänst
 • Föräldraledighet
 • Studier

Har du en visstidsanställning som vikarie är det viktigt att ditt anställningsavtal informerar om vem det är du vikarierar för, samt hur länge. Tidsperioden kan vid behov förlängas, och överskrider du totalt 24 månader under 5 år kommer ditt avtal att övergå till en tillsvidareanställning.

Säsongsanställning

Eftersom vi i Sverige har tydliga årstider som medför olika slags behov är det vanligt med säsongsarbeten, särskilt på sommaren och vintern. Ofta är det kommuner, fritidsanläggningar och nöjesparker som erbjuder denna typen av arbete.

En säsongsanställning kan innebära:

 • Skotta snö, klippa gräs eller ta hand om parker och allmänna områden i kommunen
 • Skördearbete och bärplockning
 • Skogsbruk
 • Turistverksamheter och nöjesparker
 • Fritidsanläggningar som skidbackar och utomhusbad