Vilhelmina kommun

Översiktsvy

  • Aktiva jobb 0
  • Kategorier Vård- och omsorg

Beskrivning av verksamheten

Vilhelmina kommun står inför ett generationsskifte där behovet av arbetskraft är stort, både inom kommunen och näringslivet. Detta ställer höga krav på kommunen att ta till vara på den arbetskraft som finns med det ger också goda möjligheter att finna arbete i Vilhelmina.

Lediga jobb hos Vilhelmina kommun

Vill du ha ett utvecklande jobb och en innehållsrik fritid? Vilhelmina kommun är den lilla kommunen med ett starkt driv framåt och till ytan den stora kommunen med en natur som ger dig rörelse och avkoppling.

Inom Vilhelmina kommun arbetar vi med allt från äldreomsorg till turism. Våra största verksamhetsområden är äldreomsorg samt barnomsorg och skola. Här vill vi skapa en ”vi-känsla”, där medarbetare ska känna en stolthet över att tillhöra Vilhelmina kommuns arbetslag. Men livet går inte enbart ut på att jobba.

Vilhelmina kommun är en möjligheternas plats att bo på, där du kan välja att tillbringa din fritid med roliga aktiviteter i fantastisk natur. Det finns också ett kulturellt utbud med teater och bio, en simhall, skidspår och bibliotek mitt i tätorten och slalombacke inom nära räckhåll. Här har du nära till det mesta, låga bostadspriser och en flygplats som kan ta dig vidare ut i Sverige och världen, om du skulle vilja lämna Vilhelmina för en stund.