Svalövs kommun

Översiktsvy

  • Aktiva jobb 0
  • Kategorier Vård och omsorg

Beskrivning av verksamheten

Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.

Att arbeta i Svalövs kommun

I Svalövs kommun finns det spännande och utvecklande jobb inom många olika yrkesområden, som alla bidrar till kommunens positiva utveckling. Vi strävar efter att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare där du som medarbetare mår bra, utvecklas och vill stanna.

Delaktighet och samverkan

För att kunna ge god service av hög kvalitet till medborgarna behöver vi kompetent personal som trivs med sitt arbete och mår bra. Genom dialog i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper utvecklar vi vår verksamhet. Så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete.

Hos oss är det ”högt i tak” och egna initiativ välkomnas

I Svalövs kommun har vi en policy för likabehandling som ger alla samma möjligheter oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsidentitet.

Vi satsar på kompetensutveckling

Medborgarnas krav på effektivitet, kvalitet och service förutsätter att våra medarbetare och verksamheter ständigt utvecklas.