Linköpings kommun

Översiktsvy

  • Aktiva jobb 0
  • Kategorier Vård och hälsa

Beskrivning av verksamheten

Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Vårt uppdrag handlar om att erbjuda Linköpingsborna tjänster av hög kvalitet och som anställd i Linköpings kommun är du med i alla steg av våra invånares liv.

En god och attraktiv arbetsplats

En god arbetsplats är attraktiv för alla. På din arbetsplats vill vi att du ska kunna känna arbetsglädje och stolthet, ha inflytande och möjlighet att utvecklas. För att skapa våra goda arbetsplatser använder vi oss av dialog, öppenhet och samspel. Vi arbetar även aktivt med jämställdhet och mångfald där vi har nolltolerans av all diskriminering och kränkande särbehandling.

Vi behöver dig

Linköping är en framtidsstad som växer och ju fler invånare vi blir, desto mer krävs av oss som kommun. Fler människor har behov av vår service vilket innebär att vi behöver arbeta smartare och bli fler som jobbar med, mot och för Linköpingsborna. Vill du bli en av oss?