Knivsta kommun

Översiktsvy

  • Aktiva jobb 0
  • Kategorier Vård- och omsorg

Beskrivning av verksamheten

I Knivsta kommun arbetar idag drygt 1 000 medarbetare inom cirka 40 olika yrkesområden. De allra flesta av dem, 70 procent, återfinns i skolor och förskolor samt inom äldreomsorg och vård.

Det finns också mycket annat som du kan jobba med i kommunen, till exempel bygg- och miljöfrågor, samhällsplanering, kultur- och fritidsjobb, ekonomi- och HR-frågor samt administration inom många verksamheter.

Det finns med andra ord väldigt många olika funktioner som bidrar till Knivsta kommuns viktiga samhällsuppdrag.

En spännande kommun

Knivsta är en spännande kommun att arbeta i. Här finns det mindre
samhällets sammanhållning, med engagerade invånare och en intressant
historia. På samma gång är kommunen i stark tillväxt. Det händer mycket!

Knivsta är numera en medelstor kommun. Trots tillväxten har vi lyckats bibehålla småskaligheten. För dig som arbetar här betyder det korta beslutsvägar och nära mellan verksamheterna. Det är lätt att få en överblick och lära känna sina
arbetskamrater.

På samma gång är vi Knivstas största arbetsgivare med
drygt 1000 medarbetare. Vi sysselsätter en rad olika yrkesgrupper, från vård
och utbildning till samhällsplanering och byggnation.